Hướng dẫn xử lý khi không insert được cột trong excel🌟 Bạn không insert được thêm cột trong exel mà không biết vì sao
🌟 Nguyên nhân là do file của bạn dung lượng rất lớn, có rất nhiều sheets, mỗi sheet lại có rất nhiều cột và đuôi file của bạn đang là .xls
🌟 Hãy save as file xls sang xlsx hạn chế trên sẽ được giải quyết!

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

7 thoughts on “Hướng dẫn xử lý khi không insert được cột trong excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *