One thought on “Hướng dẫn xử lý các sự cố thường gặp của Máy lọc nước Karofi Optimus

  1. Cho e hỏi chút là máy lọc optimis s128 cứ mỗi lần mình lấy nước là bơm lại chạy ngay ạ. Cứ mở vòi là lại nghe tiếng bơm chạy và lọc , dù là chỉ lấy 1 chén nhỏ. Như vậy là bình thường hay là có vấn đề ạ. ( máy mới lắp ạ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa