2 thoughts on “hướng dẫn và test máy giặt panasonic 3600 về thanh hoá 0936256987

  1. Quảng cáo làm gì. Gọi điện k nghe, nhắn tin k trả lời. Cứ như chỉ mình mới có hàng, thiếu tôn trọng khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *