6 thoughts on “HƯỚNG DẪN Tùy chỉnh màn hình 16 Bit khi chơi Đột Kích

  1. Máy mình win 7 chỉnh giống bạn nhưng khi vô cf thì màn hình nó ko full chỉ khoảng 70% màn hình , rất khó chịu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *