5 thoughts on “Hướng dẫn tự tạo đĩa cài đặt Win 7, XP, Boot, Ghost

  1. hix. bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn không? có âm thanh nữa, chứ như vậy thì mình và mọi người ( gà) không biết gì hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *