29 thoughts on “Hướng dẫn tìm và cài đặt Driver cho máy tính (Win XP)

  1. nếu như bài gảng chỉ cần 5.7 thao tác người khác còn hiểu 9 .đến 10 thao tác trở nên thì họ chạy hết vì không hiểu. giảng làm sau thát ngắn gon thao tác ít….

  2. DKM nhà mày hướng dẫn cái đàu bòi gì thế trả hiểu mà làm cái đầu bòi gì cả. Xàm lồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *