7 thoughts on “Hướng dẫn thiết kế đường bằng AND Design

  1. bạn ơi cho mình xin mail , mình có 1 bình đồ cần vạch tuyến bạn có thể vạch dùm mình 2 tuyến không , hay bạn có thể cho mình biết dk để vạch 1 tuyến là như thế nào và dùng lệnh gì dc không

  2. Xin chào, bạn có thể cho mình xin file bài giảng được không ?
    Nếu được xin gởi mail: psang.kstk621@gmail.com
    Cám ơn trước nha !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *