26 thoughts on “Hướng dẫn tháo lắp sim cho iphone 4

  1. ip4 mh dùg que chọc sim theo máy dùg đủ mọi cách mà không tháo được ,lúc không sim thì tháo rất dễ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *