5 thoughts on “Hướng dẫn tạo menu trong Excel bằng VBA

  1. Cho mình hỏi bạn ad cách vô hiệu hóa hiệu ứng khi click chuột vào lable thì nó lại hiện cái lable đó lên

  2. Vì diện tích phần báo cáo hẹp, em muốn làm phần Icon xổ xuống thay vì trượt ngang thì sửa code như thế nào ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *