2 thoughts on “Hướng dẫn tạo bộ cài Win 7/8/10 lên USB bằng Rufus

  1. bật max loa mới nghe đc rồi tới khúc cuối nổ lỗ tai
    cần lắm ông edit đàng hoàng hơn chứ kiểu này là toang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *