2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITA PRO chi tiết

  1. Bạn nói sau im lặng hay hơn, nói không nổi đi hướng dẫn. Xóa Clip đi, không biết xấu hổ àh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *