5 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Excel cơ bản: Copy, paste, cut dữ liệu trong Excel

  1. Cho em hỏi, muốn copy, paste dữ liệu từ excel vào trình duyệt để mở trang dữ liệu thì làm thế nào ạ ,giúp em với

  2. cho em hỏi mình muốn copy nội dung ô đã gộp để paste qua bảng excel khác thì có thể copy nội dung đó không (em copy thì nó chỉ ra công thức mình gộp ô chứ không ra nội dung đã gộp) và copy như thế nào ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *