Hướng dẫn lấy vùng chọn, tạo vùng chọn và đảo ngược vùng chọn trong photoshopHướng dẫn lấy vùng chọn, tạo vùng chọn và đảo ngược vùng chọn trong photoshop, xóa bỏ vùng chọn bên ngoài của 2 layer giao nhau, vùng chọn trong photoshop cs6
Hướng dẫn cơ bản lấy vùng chọn của layer, đảo vùng chọn trong layer.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

2 thoughts on “Hướng dẫn lấy vùng chọn, tạo vùng chọn và đảo ngược vùng chọn trong photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *