11 thoughts on “Hướng Dẫn Làm Giấy Khám Sức Khỏe Đi Xin Việc 2019 | life in vietnam

  1. Anh ơi em bị ung thư, công ty người ta có nhận ko ạ,và nếu nhận có làm đơn này ko a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *