6 thoughts on “Hướng dẫn làm đẹp ảnh sản phẩm bằng Photoshop

  1. làm sao để cân bằng trắng đúng để chụp sàn phẩm . a có biết về cách sử dụng colorchecker ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *