33 thoughts on “Hướng dẫn khôi phục toàn bộ tin nhắn đã xóa trên iPhone một cách dễ dàng

  1. Terrible service. Dont trust Viet Top care. I got my screen fixed and then a month later it broke again, same problem. even though it is still in warranty, no solution was offered. I was let down. Can't trust them. 🙁

  2. Khi tắt sao lưu icloud thì các tin nhắn và cuộc gọi có còn bị đồng bộ sang máy khác khi dùng chug icloud k ạ

  3. Em lỡ xoá app Zalo đi va tải lại da bi mat hét tin nhan củ
    Có khôi phục dc k
    Em sd iPhone
    Cam ơn anh chị

  4. A ơi e muốn hỏi e lỡ bỏ tin nhắn vào tin rác làm sao để xem lại tin nhắn và gỡ khỏi tin rác đi ak, giúp e với 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *