24 thoughts on “Hướng Dẫn Hạ Xuống Phiên Bản iOs Cũ | Từ 12.4.1 Xuống 12.4 Để JB iPhone

  1. máy mình 6plus, lên ios 12.4.1 hao pin khủng khiếp. có b nào có cách khắc phục k ạ, giúp mình với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *