10 thoughts on “Hướng dẫn ghép mặt bằng photoshop

  1. cho mình hỏi sao lúc mình dùng lện E ở phút 2: 04, lấy màu không đc bạn ơi, mình vào đâu để chỉnh mầu khi dùng lệnh E. cảm ơn bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *