11 thoughts on “Hướng dẫn ghép logo vào ảnh bằng photoshop CS6

  1. WOWWWWWWWWW, super dễ luôn, cám ơn bạn nhiều nhiều, mò từ sáng giờ có mấy cái clip chỉ tùm lum mà chẳng hiểu được. yayyyy!!!!!!!!!!!!

  2. HƯỚNG DẪN DỄ HIỂU KINH KHỦNG, XEM CÁI CLIP CỦA ÔNG NÀO MÀ MỞ WORD LÊN ĐÁNH CHỮ, PHỨC TẠP VẤN ĐỀ RA, CỦA BẠN XEM NHANH, DỂ HIỂU, GỌN GÀNG, THANKS BẠN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *