5 thoughts on “Hướng dẫn ghép 04 trang PDF lên 01 trang A4

  1. ad cho em hỏi máy in nhà em chỉ in được 1 mặt trong khi em muốn in 100 trang theo kiểu 2 mặt 1 tờ, ví dụ tờ đầu tiên
    +)mặt 1 có 2 trang 1,2
    +)mặt 2 có 2 trang 3,4
    nhưng trong máy em ko bt chỉnh để in các trang 1-2;5-6;9-10;.. trc để in mong ad giúp đỡ

  2. của anh là in có 1 tờ nhưng 4 trang còn em làm 100 tờ thì làm ntn ạ, chẳng nhẽ e phải làm như a từng thao tác một đến khi hết sao

  3. tại sao khi mình thực hành giống vậy nhưng khi in ra lại xuất hiện dòng chữ kí ạ???????????? Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *