One thought on “Hướng dẫn gắn bể kính nuôi cá cảnh

  1. Ngon gắn này k chắc dễ bung lắm nha phải gắn nhiều keo zô k cá đang bơi thì lại sập hiiiii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *