12 thoughts on “Hướng dẫn – Đấu thầu từ khóa trên shopee

  1. Cho mình hỏi mình đã ad thẻ ghi nợ nội địa vào tài khoản shopee thì có dùng tài khoản ngân hàng này nạp tiền cho shopee được không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *