6 thoughts on “Hướng dẫn đánh số trang cho phần mục lục (i,ii,iii,….)

  1. Anh ơi em muốn hỏi , em muốn thêm thêm trang bìa trong vào trong mục lục thì phải làm sao vậy ạ? Em cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *