7 thoughts on “Hướng Dẫn Copy Nhạc Hoặc Video Vào Iphone Ipad

  1. cái địt mẹ mày, nghỉ làm video mẹ đi, tao định tắt đi àm phải bỏ chút thời gian ra chửi m cái đã. đéo chịu vào vấn đề chính

  2. Nó rất là đơn giản mà thằng đầu khấc này nói dài zòng… mày nên xem nhiều clip của mày vào để thấy mày nc rất rất là xàm lz và zài zòng…

  3. a ơi e tải itunes về để copy nhạc sang iphone, mà luc mở itunes lên thì kh thấy biểu tượng i phone ạ. mặc dù máy báo là tin cậy, lổi đó là xao hả anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *