21 thoughts on “Hướng dẫn chuyển file PDF sang Word

  1. anh ơi giúp em chuyển file này được không ạ :
    https://drive.google.com/file/d/19YaAjgmRPmKNjhSmuiXV_Ip6eID4cKK9/view?usp=sharing

  2. anh ơi anh giúp em chuyển file này được không ạ:http://egov.hufi.edu.vn/media/gI3sWUxWkC-Kj6drlcmWgrIMUa-aOrVn8gXtlpa5DaY2rrEoY0mkfMVB1MoCJQuJyZhr_0FZhtMFE8yGxoTq1w.pdf
    Em cảm ơn ạ

  3. https://drive.google.com/file/d/1CAnRWNh0OACqBZJQj1-wjt13UlqXSz3s/view?usp=sharing ANh chuyển dùm em file này được không ạ ?

  4. anh Sang ơi,,giup em với, e làm giáo viên, co tệp tài liệu nhà trường giao cho em ma e làm không được,a giúp em với nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *