Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Ai sang PSPhần chuyển được từ Ai sang PS và ngược lại là các đường Path còn màu thì phải nhập lại một cách thủ công. Dùng hệ màu nào thì nhập lại bằng mã của hệ màu đó.

Có thể vận dụng cách này để chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm AutoCad, Corel, Ai với PS bằng cách chuyển từ AutoCad, Corel sang Ai.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

2 thoughts on “Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Ai sang PS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *