9 thoughts on “Hướng Dẫn Chế Quạt Gio /không cần điện/mạnh hơn quạt điện

  1. Vãi thanh niên. Chế quạt gió chạy bằng bình ko chạy bằng điện lưới. Kêu ko dùng điện mới ghê làm cứ tưởng…. 😂😂😂

  2. vãi loằng.. ắc quy không phải điện ak ..để tiêu đề không cần điện tao tính chạy bằng nam châm hay động cơ Vĩnh Cửu gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *