7 thoughts on “Hướng dẫn cài máy in-Máy in Canon 2900

  1. Bạn cài như vậy chưa in được, máy báo fải gỡ bỏ tường lửa, mình cũng đang bị lỗi như bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *