Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm chấm công Mita ProMita Pro là phần mềm chấm công miễn phí được kết nối với hầu hết các máy chấm công trên thị trường,phần mềm có thể giao tiếp với máy chấm công thong qua các chuẩn RS232/RS485, USB host và RJ45 (mạng LAN, WAN. Chúng ta có thể dùng IP hoặc tên miền). Phần mềm có tích hợp công nghệ EU, nhờ đó máy chấm công có thể đẩy dữ liệu một cách tự động về phần mềm (như dữ liệu nhân viên: bản ghi dữ liệu chấm công và bản ghi sự kiện khác). Khi có dữ liệu cần thiết phầm mềm Mita Pro tự động tính toán công và xuất báo cáo.
Tham khảo thệm tại:

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

One thought on “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm chấm công Mita Pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *