12 thoughts on “hướng dẫn cài đặt photoshop cs5

  1. cha nội này bộ sợ ngừi ta viết tut down photoshop cs5 hay sao mờ hăm cho link . Keo kiệt , bủn xỉn zừa zừa thâu ~ =="

  2. có bản nào đầy đủ không a ơi 
    cho e link dowloand với tìm mãi mà chẳng có link nào dùng được cả 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *