9 thoughts on “Hướng dẫn cách xuống dòng trong Excel – Excel cơ bản

  1. Mình dùng Excel 2013, tại sao khi ấn Wrap text thì dòng ko tự động dãn rộng ra, mà phải dùng chuột kéo rộng mới thấy hết chữ? Như của bạn làm thì nó tự động dãn cho vừa hết. :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *