24 thoughts on “Hướng dẫn cách xuống dòng trong 1 ô Excel

  1. có cách để mặc định khi gõ ô nào cũng xuống hàng không bạn, chứ làm cách này phải chỉnh từng ô mất thời gian lắm

  2. bạn ơi bạn chỉ mình với mình ấn giống theo cách của bạn lúc đầu thì xuống dòng được nhưng lúc sau mình ấn nhầm một nút gì đó nên lúc ấn lại thì không còn xuống dòng được nữa rồi bạn ơi hãy chỉ mình cách khắc phục hiện tượng trên

  3. Cảm ơn thầy giáo, bài học này rất bổ ích cho tôi. Tôi mới bắt đầu học cách làm văn bản trên excl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *