6 thoughts on “Hướng dẫn cách xả e (xả gió) dầu xe tải EURO4

  1. em xả rồi ,đề được 1 lúc, lại tắt máy, đề lại không được, lại xả lại hoài

  2. anh hai cho hỏi dưới lọc tinh có 2 lỗ trờ jo đó có phải đấu đg dầu vô là dầu ko qua lọc phải ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *