2 thoughts on “Hướng dẫn cách nhân bản đối xứng đối tượng trong AI

  1. Cách nhân đôi 1 vector như thế nào bạn?
    Như kiểu mình đã vẽ 1 vector và mình muốn nhân đôi nó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *