15 thoughts on “Hướng Dẫn Cách Làm Giáo Án Điện Tử

  1. Đơn giản thế ai mà chẳng làm được. Cách chuyển Slide và chèn hình ảnh động. tạo phím chuyển ngược lại Slide trước sao ko hướng dẫn. chỉ mỗi vậy thôi mà cũng đưa lên

  2. a ơi, cho hỏi làm xong rồi bây giờ lưu như thế nào , để trình chiếu ạ, e thấy thầy cô chĩ cần click chuột hoặc điều khiển là nó tự chuyển nội dung, cái đó làm thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *