4 thoughts on “Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cho file Word 2010

  1. bạn chỉ dù cách cài khi in trên trang giấy mà mình đã chỉnh lề chuẩn khi in ra lại không đều nhau ở lề trên dưới là bị sao vậy máy in  HP P2035

  2. chỉ dùm cho mình  cách cài mật khẩu cho cả tập tin với, vì mình mình như bạn chỉ cài được một tập tin thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *