8 thoughts on “Hướng dẫn cách cập nhật Windows với Windows Update

  1. Anh ơi giờ máy em lúc tắt máy thì nó có chữ update and sit down restar thì nó ghì là update and restar mà nó ko update thì sao anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *