HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (15 of 36)_(III.B.2.a – III.B.2.b)Cuốn “Yếu Chỉ Thiền Tông” là cuốn sách đầu tiên của HT. Thích Thanh Từ viết về Thiền tông. Cuốn này sau được ghép chung với một số bài ngắn và được xuất bản dưới tựa đề “Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ XX”. HT giảng cuốn này 2 lần, đây là lần giảng thứ nhất.
Xin mời coi các video khác của HT. tại đây:

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

One thought on “HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (15 of 36)_(III.B.2.a – III.B.2.b)

  1. Quả vậy, nếu ngộ thẳng chân tâm thì ngay đó mà vào. Nếu không nhận được thì các Thiền sư đời Tống bên Tàu phương tiện lập ra pháp tu Công án khán thoại đầu cuối cùng cũng chỉ để ngộ, nhận ra chân tâm mình mà thôi. Xin được cám ơn Hòa thương đã từ bi hết lòng chỉ dạy cho chúng con chỗ quyết định của việc tu hành giải thoát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *