38 thoughts on “HongKong Travel Guide

  1. chào bạn từ trên cao quay xuống HK đẹp quá, mình đã bấm nút đỏ kênh của bạn biến mất rồi, rãnh ghé kênh mình chơi

  2. địa danh này thì rất nổi tiếng rồi nhé, mình chưa đi tới đó du lịch bạn ơi. chợ đêm rất sầm quất

  3. Cảnh Hồng Kông đẹp quá em Chia sẻ Hay lam tuyệt vời 👍☕☕☕☕💝💖💝💖💝💖💝💝💕💞💕💞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *