HỘI THÁNH CA HÁT VÀ CẦU NGUYỆN – Mục sư Dương Quang Thoại – Gia-cơ 5:13-18Xin kính mời Quí vị đăng ký (Subscribe) vào Kênh của chúng tôi để nhận được các Video mới nhất.
Đăng ký tại:

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm
33 Cách Mạng Tháng Tám – Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Phone, Viber, Zalo: (84) 913-749-652
Email: thoaiquangduong@gmail.com
Facebook:
– Chắp Cánh Bay Cao
– Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ

HỘI THÁNH CA HÁT VÀ CẦU NGUYỆN

Gia-cơ 5:13-15. 13 Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy ca ngợi. 14 Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến; họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh. 15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; nếu người bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.
Một Hội-thánh Ca Hát.

– Hội-thánh nguyên thủy hay ca hát, luôn sẵn sàng ca hát. Trong sự thờ phượng, ca hát là phần chính yếu (I Cô 14:15, 25). Khi Lời Chúa trong lòng, khi muốn dạy dỗ khuyên bảo nhau, khi muốn chia sẻ niềm vui, khi muốn bày tỏ lòng biết ơn … tất cả được bày tỏ bằng sự ca hát.
– Thế giới ngoại đạo thường vô vị và buồn thảm, Cơ-Đốc nhân phải chứng tỏ cho thế giới thấy những tâm hồn có Chúa luôn sống trong sự vui mừng, không bi quan, không buồn chán, bày tỏ bằng sự ca hát.

Một Hội-thánh Chữa bệnh
– Một đặc điểm khác nữa của Hội-thánh ban đầu là việc chữa bệnh. Điều nầy thừa kế truyền thống của Do Thái giáo, khi có người bệnh, người ta mang đến một Ra-bi chứ không tìm thầy thuốc, bệnh nhân sẽ được Ra-bi xức dầu và cầu nguyện cho. Một lương y Hy-lạp cho rằng, đó là thứ thuốc hay nhất trong tất cả các thứ thuốc.
– Có rất ít Hội-thánh tận tình với các tín hữu bệnh tật.
– Trong thư của Clement quy định nhiệm vụ của các chấp sự: “Họ cần biết những người đau yếu thể xác để báo cho Hội-thánh đến thăm viếng và chu cấp các nhu cầu cần dùng.” “Hãy chữa lành người bệnh, nâng đỡ kẻ yếu đuối, an ủi kẻ ngã lòng!”
– Hội-thánh ngày nay dùng phép xức dầu để cầu nguyện cho người hấp hối, sắp qua đời. Thật sự điều nầy chỉ có từ năm 852 SC, còn trước đó, phép xức dầu luôn được dùng để chữa bệnh.
– Ân tứ chữa bệnh là có trong các ân tứ của Thánh Linh và chúng ta cần có ân tứ nầy để giúp Hội-thánh duy trì và phát triển. Điều kiện cần thiết là đức tin và sự tha thiết mong ước của chúng ta.

Gia-cơ 5:16-18
16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có năng quyền và rất linh nghiệm. 17 Ê-li là người có cùng bản chất như chúng ta. Ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa, thì không có mưa rơi xuống đất trong ba năm rưỡi. 18 Rồi ông cầu nguyện lại, thì có mưa, và đất sinh sản hoa màu.

Một Hội-thánh Cầu nguyện
– Niềm tin dân gian của người Do Thái cho rằng mọi bệnh tật đều do tội lỗi. Ở đâu có bệnh tật, đau khổ thì ở đó phải có tội lỗi! Các Ra-bi cho rằng: Nếu không có tội lỗi, thì không có sự chết, không tội lỗi thì không đau khổ! Vì thế, theo họ, một người muốn lành bệnh, trước hết phải được Thượng-đế tha tội.
– Chúng ta đồng tình một phần với quan niệm nầy. Nhưng không đồng nhất hóa đau khổ với tội lỗi một cách máy móc như vậy. Gióp đau khổ trong thử thách, nhưng không phải bởi tội lỗi của ông!
– Người ta cũng cho rằng phải xưng tội với nhau, giống như xưng tội với Chúa. Dĩ nhiên xưng tội với Chúa dễ hơn xưng tội với người. Hội-thánh ban đầu thường áp dụng việc “xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để được lành bệnh”
– Việc xưng tội với nhau cần phải thực hiện một cách khôn ngoan, nếu không chính nó sẽ sanh ra nhiều tai hại hơn là lợi ích. Việc xưng tội công khai cũng phải cẩn trọng, nếu không hậu quả rất khó lường đặc biệt đối với những trình độ tâm linh khác nhau, người mới – người cũ, kẻ mạnh – người yếu, người lớn – trẻ nhỏ v.v…
– Đoạn Kinh-thánh nầy cho thấy lời cầu nguyện có một quyền năng siêu việt. Người Do Thái có câu tục ngữ: “Ai cầu nguyện, là rào nhà mình bằng một bức tường vững chắc hơn cả sắt!” Theo họ, cầu nguyện là tiếp xúc với quyền năng của Đức Chúa Trời, là chiếc ống dẫn sức lực và ân sủng của Ngài để đương đầu với mọi vấn đề trong đời sống, kể cả bệnh tật!
– Vậy, theo người Do Thái, theo phần Kinh-thánh nầy, muốn chữa lành bệnh tật, phải làm hòa với Đức Chúa Trời và với người khác!

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

2 thoughts on “HỘI THÁNH CA HÁT VÀ CẦU NGUYỆN – Mục sư Dương Quang Thoại – Gia-cơ 5:13-18

  1. Cảm tạ ơn chúa nhiều khi chúng ta là người làm công chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng đừng lo chúa sẽ ban sức khỏe thêm sức khỏe chúng ta, niềm vui của chúng ta đó là nhận chúa Giê-su làm chúa tể của riêng mình amen 🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *