One thought on “hoi khoa 1991 1994 xuan mai

  1. Thật tuyệt với. Hội khóa đã làm tất cả các bạn *91-94 Xuân Mai sống lại kỉ niệm 25 năm về trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *