One thought on “Hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư dự án Sông Công 2 Thái Nguyên | Môi trường và Đô thị Điện tử

  1. Quý khách xây nhà tại đây cần ép cọc thì liên hệ cho công ty chúng tôi (Công ty ép cọc Dũng Huy – 0988182266- Địa chỉ Tổ 8, phường Quang VInh TPTN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *