Hoài An về Chợ Sadec hành nghề nướng bánh tráng | Diễn Viên Hoài AnĐược dịp về Đồng Tháp tham quan, ghé chợ Sadec thấy có quầy bánh tráng nướng của chị Hồi quá hấp dẫn, 2An tưởng ngon ăn xông vào đòi trổ tài nướng, và cái kết đắng nghét (vì bánh khét, kaka)

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

8 thoughts on “Hoài An về Chợ Sadec hành nghề nướng bánh tráng | Diễn Viên Hoài An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa