14 thoughts on “HỒ BA BỂ – BẮC KẠN

  1. Đi chơi thuyền thật thích vì cảnh sông nước và núi non rất thích. Cám ơn bạn đã chia xẻ

  2. Phong cảnh hồ Ba Bể đẹp lắm nước trong xanh mặt hồ phẳng lặng mọi người đi chơi vui quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *