3 thoughts on “HÌNH ẢNH CỦA DIỄN VIÊN BẢO THANH

  1. Tuy chưa cưới, nhưng anh thư tỏ ra là một sư tử hà đông tương lai của vũ.

    Đang giai đoạn chuẩn bị nhưng, anh thư đã nắn gân và dạy chồng từ thủa bơ vơ.

    Cô đã dạy cho vũ cách mua sắm của vợ một thiếu gia bằng cách đảm bảo với vũ : Có rất nhiều thứ tôi không biết nhưng biết điều thì tôi biết đấy" và sau đó là tin nhắn điện thoại báo về liên tục.

    Cô còn rèn cho vũ xưng hô cho đúng là anh em khi ra xã hội.

    Đặc biệt cô còn dạy cho vũ khi vũ nói mình lấy lòng bố mẹ chồng, và không quên rèn lại vũ đối xử về nhà ngoại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *