7 thoughts on “Hé lộ dàn diễn viên toàn soái ca của “Thanh trâm hành”

  1. Trần Triết Viễn đóng nhiều film rồi n chưa nổi mấy
    Chắc qua bộ film này chắc sẽ đc nhìu người bt đến hơn

  2. Toàn mỹ nam với cả đại. Mỹ nam cao toàn trên 1,80 m trở nên vậy dương tử cạp giầy nên 20cm nên mới xứng đôi . Rõ khổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *