Hát múa: Chúng tôi là Chiến sĩ, tập thể Diễn Viên huyện Châu Thành.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply