11 thoughts on “Hành trình chiếc CB1000R Plus 2019 Limited về đất Buôn Mê

  1. Thì ra hôm trước gập 1 ông đứng ở ngã 6 bmt hóa ra là a ( quên ra xin a làm bô hình) buồn quá 😞

  2. Chỉ có hai bánh thôi làm gì ghê vậy anh. Nhà em còn 1 em wave china limitit bỏ nhà kho ko ai chạy😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *