22 thoughts on “Hàng xóm bán nhà vì ở gần nhà thanh niên này

  1. Con gà🐓 đó là con gà nhà e, …chiều nay e kiếm nó muốn chết, ai gì thấy ổng ở trên Youtube ,…… có ngày
    tui bắt đc ông tui sẽ bắn ngay lỗ đít ổng.😋🤣🇻🇳🇧🇪
    👎✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *