HÀN QUỐC TRAO QUYỀN XUẤT BẢN “GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN TỔNG HỢP” CHO MCBOOKSSáng ngày 4/7/2019, Đại diện chính phủ Hàn Quốc, ngài Woo Hyeong Min- Trưởng đại diện Văn phòng Quỹ giao lưu Quốc tế HQ tại Việt Nam cùng GS.TS.NGƯT Mai Ngọc Chừ- Chủ tịch Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam (KRAV) đã chính thức chuyển giao bản quyền xuất bản “Giáo trình Tiếng Hàn Tổng hợp” cho Công ty Cp Sách MCBooks.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa